Logicznie myślimy - Prosto chodzimy - Poprawnie mówimy

 

 

Projekt jest programem rozwojowym szkół, który kompleksowo przyczynia się do rozwiązywania problemów uczniów z nauką, problemów zaburzeń rozwojowych (wad postawy) i zaburzeń mowy.

 

Celem projektu jest realizacja programów rozwojowych szkół z ukierunkowaniem na wyrównanie szans edukacyjnych uczniów 2 szkół podstawowych w Wodzisławiu Śl. i podniesienie efektów kształcenia w tych placówkach poprzez objęcie dodatkowymi zajęciami 220 uczniów do czerwca 2011r.

Cele szczegółowe:

a)      podniesienie ilości godzin zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla poszczególnych klas i przedmiotów

b)      podniesienie średniej ocen ze sprawdzianu klas 6

c)      wzrost jakości nauczania

d)      zmniejszenie liczby uczniów mających problemy z nauką

e)      eliminowanie wad postawy uczniów

f)        korygowanie wad wymowy

g)      właściwe zagospodarowanie czasu wolnego uczniów z obu szkół poprzez realizację zajęć dodatkowych

h)      wzrost samooceny

i)        wyjście naprzeciw sugestiom rodziców

j)        kompleksowe objęcie wsparciem (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, gimnastyka korekcyjna oraz zajęcia z logopedą)

 
Logiczne myślimy, prosto chodzimy, poprawnie mówimy - ZSP3 w Wodzisławiu Śląskim, Powered by Joomla! and designed by SiteGround Joomla Templates

link_efs